CONTACT HOME

hulp na overlijden

HULP NA OVERLIJDEN

Een onderwerp waar we liever niet mee geconfronteerd willen worden, maar waarmee we vroeg of laat toch allemaal te maken krijgen. Overheersend zijn daarbij gevoelens van verdriet en de behoefte aan zorg. Onmiddellijk na het overlijden krijgt u te maken met tal van administratieve, veelal juridische kwesties, die de onmiddellijke aandacht van de nabestaanden vragen.

Als regel zal de crematie of de teraardebestelling wel de eerste, maar niet de meeste aandacht vragen. Vrijwel iedereen is immers verzekerd voor de kosten die daarmee gepaard gaan. Een uitvaartonderneming kan en zal u de meeste zorgen op dit punt uit handen nemen. Tal van administratieve zaken moeten echter daarna nog geregeld worden. U dient daarbij te denken aan zaken als:

  • - het opzeggen van abonnementen;
  • - het opzeggen van de huur van de woning en van lidmaatschappen;
  • - het deblokkeren van bank- en giro- en spaarrekeningen;
  • - het doen uitkeren van verzekeringen;
  • - het afwikkelen van de verdeling van de nalatenschap;
  • - het afwikkelen van belastingzaken;
  • - etcetera.

De zorg hiervoor kunt u bij ons uit handen geven. Voor wat betreft alle hiervoor genoemde administratieve zaken beschikken wij over de hulp na overlijden deskundigheid om een en ander voor u te regelen. Doordat wij beschikken over korte lijnen met alle betrokken instanties kunnen wij dat snel en efficiënt doen.

Wanneer u contact met ons opneemt - klik dan hier en vul de gevraagde gegevens in - bellen wij u zo spoedig mogelijk om een afspraak met u te maken. Daarbij zullen wij samen met u vaststellen aan welke diensten u behoefte heeft en tevens aangeven welke kosten daaraan verbonden zijn.

RV-Support - Zeilmakerstraat 22 - Tel : 06-55100050 - 1991 JC te Velserbroek - info@rv-support.nl